Maila: LH 5, LH6 eta DBH 1, DBH 2, DBH 3, DBH4

Saioak: 1 orduko 12 saio

Lantzen diren gaiak:

 • Ikasterakoan egiten ditugun akatsak eta ikasterako orduan kontuan hartu behar ditugun gauzak
 • Ikasle bezala eduki beharreko ohiturak, ikasteko lekua, ikasgela eta ikasteko gorputzaren jarrera
 • Auto konfiantza eta helburuak
 • Arreta eta kontzentrazioa 
 • Ikasketa plana
 • Ikasketa metodoa: aurreirakurketa, ulermenezko irakurketa, notatxoak, azpimarratu, eskemak, laburpena
 • Oroimena: teknika mnemonikoak, Gogoratu
 • Errepasoa
 • Sistematikoki gai bat ikasi
 • Apunteak
 • Azterketak
 • Estresa
 • Elikadura azterketa garaian
Ikas teknika tailerra - Compartir en Facebook Ikas teknika tailerra - Compartir en Twitter
[24/03/2014] Auto estima tailerra

Maila: LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6

Saioak: 2 ordu  (2 orduak saio batean edo bi saiotan banatu daitezke) 

Lantzen diren gaiak:

 • Auto kontzeptua
 • Irudi fisikoaren auto estima
 • Egoera fisikoaren auto estima
 • Auto estima akademikoa
 • Gizarte auto estima
 • Familia autoestimua
 • Auto estima morala
 • Norberarenganako segurtasuna eta besteenganako estimua
 • Goraipamenak eman eta jaso
Auto estima tailerra - Compartir en Facebook Auto estima tailerra - Compartir en Twitter

Maila: LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6

Saioak: 2 ordu  (2 orduak saio batean edo bi saiotan banatu daitezke) 

Lantzen diren gaiak:

 • Emozioen ezagutza
 • Emozioen kudeaketa
 • Emozio ezberdinen adierazpena
 • Emozio negatiboen adierazpen egokia
 • Besteen emozioen errespetua
 • Enpatia
Emozioen adierazpen tailerra - Compartir en Facebook Emozioen adierazpen tailerra - Compartir en Twitter

Maila: LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6,  DBH 1, DBH2, DBH3, DBH4

Saioak: 2 ordu  (2 orduak saio batean edo bi saiotan banatu daitezke) 

Lantzen diren gaiak:

 • Gatazka konponketa estrategiak
 • Nola komunikatu gatazka baten aurrean?
 • Bortizkeria eza gatazken konponketarako 
 • Besteak mindu gabe komunikatu
 • Asetibitatea-pasibitatea-agresibitatea
 • Jarrera asertiboa komunikazioan
 • Ez esaten ikasi
 • Eskubide eta betebehar asertiboak
 • Entzute aktiboa
Gatazken konponketa tailerra - Compartir en Facebook Gatazken konponketa tailerra - Compartir en Twitter

Maila: DBH3, DBH4

Saioak: 2 ordu  (2 orduak saio batean edo bi saiotan banatu daitezke) 

Lantzen diren gaiak:

 • Ohitura osasungarriak
 • Maitasuna eta honen mitoak
 • Generoa eta tratu txarrak
 • Mito sexualak
 • Aurre egite estrategiak bikote hausturan
Sexualitate eta afektibitate tailerra - Compartir en Facebook Sexualitate eta afektibitate tailerra - Compartir en Twitter

Maila: DBH3, DBH4

Saioak: 2 ordu  (2 orduak saio batean edo bi saiotan banatu daitezke) 

Lantzen diren gaiak:

 • Ohitura osasuntsuak
 • Alkoholaren arriskuak gizartean
 • Alkoholaren kontsumoa
 • Drogen ezagutza
 • Menpekotasunak
Alkohola eta droga kontsumoan prebentzio tailerra - Compartir en Facebook Alkohola eta droga kontsumoan prebentzio tailerra - Compartir en Twitter

Maila: LH3,4,5,6 eta DBH osoa

Saioak: 1 orduko 12 saio

Lantzen diren gaiak:

 • Auto ezagutza, identitatea eta auto kontzeptua
 • Sentimenduak hauteman eta azaldu norberarengan eta besteengan
 • Elkarrizketan eta esku hartze egoeratan parte hartzea
 • Keinuen erabilera egokia
 • Talde lanean ekin era egokian
 • Taldean sortzen diren gatazkak era egokian konpondu
 • Besteen jarrerak indartu jarrera positiboak erabiliz
 • Norberaren nahiak besteei errespetuz komunikatu
 • Kritika justuak eta injustuak ezberdintzen ikasi
 • Auto estima mintzen duten pentsamendu negatiboak kudeatu eta aldatu
Giza trebetasunen tailerra  - Compartir en Facebook Giza trebetasunen tailerra  - Compartir en Twitter
[24/03/2014] Adimen emozionala

Maila: LH 4,5,6 eta DBH osoa

Saioak: 1 orduko 12 saio

Lantzen diren gaiak:

 • Auto ezagutza
 • Auto estima
 • Auto kontrola
 • Komunikazioa eta besteekin erlazioak
 • Emozioen kudeaketa
 • Motibazioa
 • Enpatia
 • Emozio positiboak
 • Gatazken konponketa
 • Talde lana
Adimen emozionala - Compartir en Facebook Adimen emozionala - Compartir en Twitter